-MELIVEA- 

Germstone®

Παρουσίαση του συστήματος νεφελοποίησης υπερήχων χώρου Germstone ®. 

Για να μπορέσει να κριθεί η χρήση ενός προϊόντος χρειάζονται ταπαρακάτω:
- Αποτελεσματικότητα του προϊόντος
- Τι προστασία παρέχει στον Άνθρωπο / το Περιβάλλον γύρω του
- Value for money από την χρήση του προϊόντοςΣύστημα νεφελοποίησης υπερήχων Germstone® χώρου:
Αποτελεσματικότητα:Προϊόν Νέας γενιάς, Νέας Τεχνολογίας.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απολύμανσης ενός κλειστού χώρου που να έχει διάρκεια και σε θέση νααντιμετωπίζει την κάθε πρόκληση πρέπει να κατανοήσουμε τοντρόπο με τον οποίο διεισδύουν τα παθογόνα βακτήρια /αλλεργιογόνα στοιχεία / ιοί στους χώρους αυτούς.Έχουν 2 βήματα:

Α. Διεισδύουν στον χώρο από αεραγωγούς, μέσω των ανθρώπων κλπ.

Β. Βρίσκουν τρόπο διαβίωσης και πολλαπλασιασμού.Υπάρχουν πολλά προϊόντα που πετυχαίνουν την μερική απολύμανσηαυτών των δύο, όπως χημικά σκευάσματα, συστήματα απολύμανσης μεατμό, με υπεριώδους ακτίνες, με UV, ΟΖΟΝ κλπ.Για τον τρόπο απολύμανσης που θα επιλέξουμε εκτός του βαθμούαποτελεσματικότητας που θα επιφέρει θα πρέπει να λάβουμε υπόψινκαι τα παρακάτω σημεία:

- Διάρκεια της απολύμανσης

- Οι παράπλευρες παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει τοπροϊόν απολύμανσης που επιλέγουμε όπως πχ καταστροφή καιτων ωφέλιμων μικροοργανισμών (απαραίτητων για τηνπροστασία και την διαβίωση του ανθρώπου), ο βαθμόςεπικινδυνότητας για τον άνθρωπο (ή όποιο άλλο ζωντανόοργανισμό) από ή κατά την διάρκεια της χρήση αυτών στον χώρο,αλλοίωση ή και φθορά των αντικειμένων / επίπλων κλπ στονχώρο από την χρήση του προϊόντος της επιλογής μας (πχ

απολύμανση με ατμό) που λόγω της υγρασίας μπορεί ναπροκαλέσει προβλήματα.

- Και τέλος κατά πόσο επιβλαβής είναι η χρήση αυτού στοΠεριβάλλον και την Φύση γύρω μας.Τα πλεονεκτήματα του συστήματος νεφελοποίησης υπερήχωνGermstone ® χώρου σε σχέση με άλλα προϊόντα απολύμανσης:

1. Αποτρέπουν την διείσδυση των παθογόνων / ιών /αλλεργιογόνων στοιχείων στον χώρο που προστατεύουν.Το πετυχαίνουν αυτό με έναν απόλυτα υγιή τρόπο,δημιουργώντας ένα biofilm σε όλες ανεξαρτήτως τις επιφάνειες και καταλαμβάνοντας όλον τον χώρο της ατμόσφαιραςσυνεχόμενα με αποτέλεσμα να μειώνονται κατακόρυφα οιδυνατότητες διείσδυσης των παθογόνων.Επειδή όμως δεν ζούμε σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον,ακόμη κι αν διεισδύσουν τα παθογόνα δεν θα έχουν πώς νασυντηρηθούν, να τραφούν για να επιζήσουν και ναπολλαπλασιαστούν. Και αυτό χάριν του υγιούς biofilm πουπροστατεύει την κάθε επιφάνεια, αλλά και τον συνεχήεμπλουτισμό της ατμόσφαιρας με ωφέλιμους μικροοργανισμούς.που με τον τρόπο αυτό εκτοπίζουν το καθετί παρασιτικό, τοεκτοπίζουν (!) δεν το σκοτώνουν όπως κάνουν σχεδόν όλα ταπροϊόντα απολύμανσης.

2. Λόγω της συνεχόμενης ροής 24/7 η διαδικασία του εμπλουτισμούκαι της ενίσχυσης με τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς είναιδιαρκής και ασταμάτητη.

3. Στην Φύση, στο Περιβάλλον, εντός και εκτός κάθε ζωντανούοργανισμού υπάρχουν όλων των ειδών τα βακτήρια (ωφέλιμα,παθογόνα), διάφορα στοιχεία (αλλεργιογόνα ή και μη) και πολλάάλλα. Όλα αυτά είναι χρήσιμα, απαιτούμενα, δημιουργούνταιαπό τους ζωντανούς οργανισμούς. Όλα τα παραπάνω είναιακίνδυνα όταν υπάρχει ισορροπία στον χώρο ή στο Περιβάλλονπου βρίσκονται. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας τωνπροϊόντων μας, Φροντίζουν να κρατούν συνέχεια την ωφέλιμηισορροπία. Αυτός είναι και ο λόγος που διαφέρουν από όλα ταάλλα προϊόντα απολύμανσης. Καταστρέφοντας την ισορροπίαστον μικρόκοσμο (ακόμη και στον μακρόκοσμο) μας γινόμαστεευάλωτοι σε κάθε λογής επίθεση.
 

4. Το προϊόν που νεφελοποιεί η συσκευή υπερήχων (μιαπατενταρισμένη σύνθεση SynBio®), ο τρόπος που το νεφελοποιείείναι απόλυτα συμβατός και ακίνδυνος για τον Άνθρωπο, κάθεζωντανό πλάσμα, το Περιβάλλον, την Φύση. Ίσα – ίσα ενισχύει τοανοσοποιητικό του ανθρώπου που βρίσκεται εκτεθειμένος στονχώρο όπου γίνεται χρήση του προϊόντος αυτού.

5. Η χρήση του προϊόντος δεν προκαλεί καμία απολύτως υγρασία στονχώρο όπου χρησιμοποιείται με αποτέλεσμα να συμβάλει στηνπροστασία των αντικειμένων, επίπλων, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών κλπ από αυτήν λόγω της ειδικής πατενταρισμένηςσύνθεσης που περιέχει. Προστασία του Περιβάλλοντος.Ήδη έχει γίνει αναφορά παραπάνω για την Προστασία τουΠεριβάλλοντος. Επιπλέον αναφέρουμε πως η 1 η ύλη των προιόντων,ο τρόπος παρασκευής, ο τρόπος χρήσης, ο μηχανικός τρόπος λειτουργίας (που το καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικό) γίνεταιβάση των νόμων και της λειτουργίας της Φύσης και ως εκ τούτουείναι απόλυτα ακίνδυνος και αβλαβής στην χρήση του για τονάνθρωπο και το περιβάλλον.Φέρει όλες τις πιστοποιήσεις (διεθνείς, ΕΕ, κλπ) απαραίτητες για τηνασφαλή χρήση του.Value for Money.

1. Η σχέση αποτελεσματικότητας – χρήσης – διάρκειας καιποιότητας το καθιστά ιδιαίτερα οικονομικό.Κάθε συσκευή καλύπτει μέχρι και 40-50 τμ, έχει διάρκεια ζωής επ’ αόριστον (εάν γίνεται σωστή χρήση βάση των οδηγιών πουυπάρχουν στην συσκευή). Κάθε ανταλλακτικό διαρκεί γιασυνεχόμενη και σωστή χρήση τουλάχιστον ενός μήνα και πλέον.

2. Επειδή η συνεχής χρήση του νεφελοποιητή υπερήχων συμβάλεικαι στην μείωση σκόνης, ακάραιων διατηρώντας τον χώροκαθαρό, έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου εργασίας,αλλά και την συχνότητα αυτής από το προσωπικό καθαριότητας(όταν πρόκειται για επαγγελματικό χώρο) ή της κάθενοικοκυράς/η (όταν πρόκειται για οικία ή όποιον άλλο ιδιωτικόκλειστό χώρο).
 

3. Δημιουργεί μια έντονη αίσθηση φρεσκάδας στους χώρους πουχρησιμοποιείται μειώνοντας τις επιπλέον δαπάνες αρωματικών ήάλλων παραπλήσιων προϊόντων στους χώρους αυτούς (αφοράκυρίως χώρους φιλοξενίας ή άλλους επαγγελματικούς χώρους).

4. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε χώρους οι οποίοι καθαρίζονταιμε προϊόντα άλλης τεχνολογίας, αλλά τα βέλτιστα αποτελέσματακαι τα μέγιστα οικονομικά οφέλη θα τα έχει όταν χρησιμοποιηθείσε συνδυασμό με προϊόντα καθαρισμού της ίδιας τεχνολογίας. Ταπροϊόντα καθαρισμού της Νέας Τεχνολογίας που προτείνουμεείναι η σειρά Bioveil®.-MELIVEA- 

Germstone®for face

Ενυδατικός προβιοτικός νεφελοποιητής υπερήχων προσώπου 

Το δέρμα για να είναι λείο, ελαστικό και φρέσκο χρειάζεται συνεχή ενυδάτωση.

Ο ενυδατικός νεφελοποιητής υπερήχων προσώπου θα εξομαλύνει εντελώς τις μικρές ρυτίδες του προσώπου, θα σβήσει τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, θα σφίξει το δέρμα και θα του δώσει μια ξεχωριστή λάμψη. Η τακτική ενυδάτωση κάνει το δέρμα πιο φρέσκο, πιο ελαστικό και πιο σφριγηλό. 

Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ ενός ενυδατικού μίνι νεφελοποιητή υπερήχων και των συμβατικών σπρέι.

Λόγω της υψηλής συχνότητας δόνησης της υγραντικής μεμβράνης, τα υδατικά διαλύματα σχηματίζουν υπερ-ατμούς με μέγεθος σωματιδίων 0,3-0,9 milekalekum (mkm) (για την σύγκριση το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας είναι 20-40 mkm) με άμεση και πολύ βαθιά ενυδάτωση (82,3%) συντελώντας ταυτόχρονα στην μεγαλύτερη διατήρηση της πολυπόθητης υγρασίας στο δέρμα εμπλουτισμένης με ωφέλιμους μικροοργανισμούς που δρουν αποτελεσματικά καθ’ όλη την διάρκεια. Λεπτεπίλεπτη ωφέλιμη ομίχλη, ευχάριστη δροσιά, ενυδατωμένο δέρμα και τέλεια επιδερμίδα, όλα αυτά που απομένουν μετά τη χρήση του ενυδατικού νεφελοποιητή προσώπου! 

Πώς χρησιμοποιούμε τον νεφελοποιητή?

Τον νεφελοποιητή υπερήχων μπορούμε να τον γεμίσουμε με

οποιοδήποτε προϊόν της ίδιας τεχνολογίας που έχει ανάγκη το

πρόσωπό μας αραιωμένο σε καθαρό νερό (ή καλύτερα νερό πηγής) ή συμπυκνωμένο. Προϊόντα της σειράς ORRES®,

Ripple ®, AMMA® κλπ. έχουν άριστα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται μέσω της νεφελοποίησης υπερήχων.

Χρήση 30 sec αρκεί για να αρχίζουν να φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα αυτής. Το νέφος των εμπλουτισμένων υπερήχων απαλύνει και αφαιρεί ερεθισμό και ξηρότητα του δέρματος. 

Κομψή συσκευασία, χωράει στην τσάντα σας, κλείνει ερμητικά και δεν αφήνει την διαρροή του υγρού. 

Μπορείτε να τον έχετε μαζί σας συνέχεια έτοιμο προς χρήση!

Πώς να διατηρήσουμε την φρεσκάδα του δέρματος όλη την ημέρα χρησιμοποιώντας τον νεφελοποιητή υπερήχων Germstone® for face? 

Το δέρμα μας έχει ανάγκη της συνεχούς ενυδάτωσης. Χωρίς αυτήν γίνεται μουντό, ταλαιπωρημένο και παρουσιάζει πολλές μικρές ρυτίδες. Το δέρμα αφυδατώνεται από κάποιες αιτίες, οι πιο συχνοί λόγοι είναι ο ήλιος, η παγωνιά, ο αέρας καθώς επίσης και η θέρμανση και ο κλιματισμός κλειστών χώρων, η οποιαδήποτε βρωμιά του αέρα, επιρροή επιθετικών στοιχείων περιβάλλοντος, εργασία σε υπολογιστή κλπ. 

Κύρια συμπτώματα έλλειψης υγρασίας στο δέρμα είναι η μείωση της ελαστικότητας αυτού, αρρωστημένη και μουντή όψη. Με την πάροδο των χρόνων και ειδικά μετά τα 30 η ανάγκη ενυδάτωσης του δέρματος μεγαλώνει πολύ. Η έλλειψη υγρασίας στο δέρμα σε αυτές τις ηλικίες επιταχύνει την διαδικασία γήρανσης και την δημιουργία ρυτίδων. 

Ο νεφελοποιητής υπερήχων προσώπου Germstone® for face θα σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και θα σας χαρίσει στο δέρμα σας την λάμψη και την φρεσκάδα της νεότητας και της ομορφιάς. 

Λόγω της υψηλής συχνότητας δόνησης της υγραντικής μεμβράνης, τα υδατικά διαλύματα σχηματίζουν υπερ-ατμούς με μέγεθος σωματιδίων 0,3-0,9 milekalekum (mkm) με άμεση και πολύ βαθιά ενυδάτωση (82,3%) που επιτρέπει στο μείγμα ωφέλιμων μικροοργανισμών να περάσουν κατευθείαν στην κυτταρική δομή του δέρματος. Τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι εμφανή από την 1η κιόλας χρήση του νεφελοποιητή υπερήχων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πετυχαίνει βαθιά 

ενυδάτωση ακόμη κι αν το χρησιμοποιείται πάνω από το μακιγιάζ.

Επίσης έχει άριστα αποτελέσματα και στην χρήση του ντεκολτέ και των χεριών. Καταπληκτικά αποτελέσματα έχει και στην ενυδάτωση και θρέψει των μαλλιών. 

Είναι γνωστό ότι τυχόν υδατοδιαλυτές ουσίες που εφαρμόζονται στο δέρμα απορροφώνται μέσω του μη κερατινοποιητικού επιθηλίου των τριχοθυλακίων, ενώ η ποσότητα της ουσίας που διεισδύει στο δέρμα είναι μόνο από 0,2 έως 5%. Σύμφωνα με την επιστημονική έρευνα του 

πανεπιστημίου Prevodence USA, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές του νεφελοποιητή, μετά την νεφελοποίηση του δέρματος του προσώπου η ενυδάτωση επιτυγχάνεται κατά 82,3%, ενώ στην δόμηση οποιουδήποτε άλλου ενυδατικού στοιχείου η ενυδάτωση που επιτυγχάνεται είναι 67,7%. Μετά από 2 ώρες στην περίπτωση του νεφελοποιητή υπερήχων Germstone® fore face η ενυδάτωση πέφτει μέχρι 74,75, ενώ από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενυδάτωσης μέχρι 49,1%. 

Στιγμιαίο αποτέλεσμα: Μόλις 1 λεπτό ενυδάτωσης με την βοήθεια υπερήχων του νεφελοποιητή Germstone® for face παρέχει το απαραίτητο επίπεδο ενυδάτωσης του δέρματος για 24 ώρες. 

Επιπλέον πλεονεκτήματα:

Ξεχάστε την δυσάρεστη κολλώδη αίσθηση. Δεν υπάρχει! Στο σπίτι, στο γραφείο, στο αεροπλάνο, στην παραλία λαμβάνετε την πιο ευχάριστη αίσθηση, περιποιούμενοι τον εαυτό σας με την βοήθεια του νεφελοποιητή υπερήχων Germstone® for face! 

Μια απόλυτη καινοτομία στην κοσμετολογία, η αποτελεσματικότητα της οποίας είναι συγκρίσιμη με τη διαδικασία θεραπείας με θηλώδη όζον στην κοσμετολογία και την ιατρική. 

Μοναδικό για τον τρόπο και την ποιότητα ενυδάτωσης του δέρματος του προσώπου. Κάτι αντίστοιχο στην μέχρι τώρα αγορά δεν υπάρχει! 

Σημαντική επισήμανση:

Ανάλογα με το προϊόν που θα χρησιμοποιήσουμε στον νεφελοποιητή υπερήχων Germstone® for face ενισχύουμε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε. 

Εκτός των εξαιρετικών αποτελεσμάτων στην ζωντάνια – ανανέωση – ενυδάτωση – θρέψη του δέρματος παρέχει και υψηλή προστασία από ιούς, αλλεργιογόνα στοιχεία, παθογόνα βακτήρια. 

Συνιστάται για άνδρες – γυναίκες – παιδιά.