Bioveil®

Για πολλά χρόνια θεωρούσαν πως για την καλή υγιεινή χρειάζεται να καταστρέψουμε όλα τα βακτήρια με την βοήθεια των απολυμαντικών υλικών. Σήμερα οι επιστήμονες καταλαβαίνουν πως υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ωφέλιμων βακτηρίων που είναι απαραίτητα για την ζωή μας και πόσο σημαντική είναι ισορροπία αυτών!
Όσο πιο πολύ γνωρίζουμε για τα βακτήρια με τόσο περισσότερο ενδιαφέρον τα ερευνούμε και τα εντάσσουμε στην ζωή μας.
Η ύπαρξη των «σούπερ παθογόνων βακτηρίων», τα οποία ξεχωρίζουν για την υψηλή αντίστασή τους και ως αιτίες πολλών λοιμώξεων που προκαλούν σοβαρές βλάβες, προβληματίζουν ακόμη πιο πολύ. Η ανάγκη για αποτελεσματική, υγιή και ισορροπημένη προφύλαξη γίνεται πιο απαιτητική. Η επιθετικότητα αυτών των παθογόνων εξηγείται με το γεγονός της υπερβολικής σπατάλης των απολυμαντικών και βιοκτόνων, ενώ τα βακτήρια στην προσπάθεια τους  να προφυλαχθούν από αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να εξελίσσονται και να αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή. Ευτυχώς υπάρχουν και τα ωφέλιμα βακτήρια τα οποία επιδρούν πολύ θετικά στην υγεία μας και βοηθούν εξαιρετικά στην πετυχημένη αντιμετώπιση των «σούπερ παθογόνων βακτηρίων» στους χώρους μας.
Εάν ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα ωφέλιμα βακτήρια στην καθαριότητα και την προσωπική υγιεινή αυτά όχι μόνο απομακρύνουν όλη την βρωμιά (ακόμη και την μικροσκοπική) αλλά δημιουργούν στις επιφάνειες την χρήσιμη και υγιή μικροχλωρίδα. Αποτέλεσμα αυτού η γρήγορη ελάττωση των παθογόνων βακτηριδίων καθώς επίσης και των αλλεργιογόνων στοιχείων.
Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν προτείνει κάποια άμεση επίθεση στους παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως λειτουργούν τα χημικά υλικά, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η αντίσταση τους.Τα συγκεκριμένα προϊόντα ακίνδυνα και επίμονα δημιουργούν μια ισορροπημένη και υγιή μικροχλωρίδα.
Στόχος είναι να δημιουργούμε υγιή και ισορροπημένη μικροβιακή κοινότητα και όχι απόλυτη αποστείρωση.
Σήμερα η εταιρεία λύνει ζητήματα καθαρισμού δημιουργώντας (σε επεξεργασία και παραγωγή) καθαριστικά μηχανικής δράσης (τους διαχωριστές), καθαριστικά προβιοτικής προέλευσης (εμπλουτισμένα με ζωντανούς ωφέλιμους μικροοργανισμούς) καθώς και φυσικά στοιχεία (όπως το κιχώριο).
Όλα τα προϊόντα είναι οικολογικά, δεν προκαλούν ερεθισμούς και αλλεργίες, είναι μη τοξικά, μη πτητικά, μη εύφλεκτα, μη εκρηκτικά.
Η εταιρεία προτείνει καινοτόμες τεχνολογίες.
 
Ποιο το πλεονέκτημα από την χρήση των προϊόντων Bioveil® :
Το βασικό ζήτημα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα κλασσικά καθαριστικά είναι η προσαρμοστικότητα των παθογόνων βακτηριδίων όταν αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε διάφορα κοινά στοιχεία απολύμανσης.
Βρισκόμενα στις επιφάνειες, τα παθογόνα βακτήρια αρχίζουν να σχηματίζουν εξωπολυμερές biofilm που τα θωρακίζει εξασφαλίζοντας προστατευτικό μηχανισμό για τα παθογόνα βακτήρια από επιθετικές εξωτερικές επιθέσεις και αρνητικές συνθήκες του άμεσου περιβάλλοντος.
Σε φυσιολογικές συνθήκες τα βακτήρια δημιουργούν biofilm, στα εργαστήρια αυτό δεν παρατηρείται.
Το biofilm σχηματίζεται με ένα ή με διάφορα είδη μικροοργανισμών. Η διαδικασία σχηματισμού διαρκεί από μερικές ώρες μέχρι μερικές μέρες. Το βακτήριο, προστατευόμενο με το biofilm, αντέχει στην επίθεση του αντιβιοτικού 1.000 φορές από τη δόση που θεωρείται θανατηφόρα σε ένα ελεύθερο μη προστατευμένο από το biofilm παθογόνο  βακτήριο. Με τον τρόπο αυτό το biofilm συμβάλλει στην αύξηση των παθογόνων και διατήρηση του παθογόνου περιβάλλοντος.
Ο μηχανισμός της δράσης των προϊόντων καθαρισμού / απολύμανσης Bioveil® είναι ο κάτωθι:
1.    Πετυχαίνουν τον διαχωρισμό της βρωμιάς από την επιφάνεια σε μοριακό επίπεδο.
Δηλαδή τα προϊόντα δεν διαλύουν την βρωμιά, παρά την ξεχωρίζουν από την επιφάνια, δεν εισέρχονται σε χημικές αντιδράσεις ούτε στο επίπεδο της επιφάνειας, αλλά ούτε και σε σχέση με την βρωμιά, δημιουργούν μια αποτελεσματική μηχανική αντίδραση. Είναι ακριβώς και ο λόγος δημιουργίας αυτών των επαναστατικών προϊόντων, δεν δημιουργούν καμία χημική αντίδραση παρά μόνο πετυχαίνουν τον καθαρισμό διαχωρίζοντας την βρωμιά από την επιφάνια με φυσικό μηχανικό τρόπο, σπάζοντας και καταστρέφοντας τα δεσμά μεταξύ της βρωμιάς και της επιφάνειας.
Τώρα στην καθαριότητα δεν έχουμε καμία χημική αντίδραση, παρά πραγματοποιείται μια δυναμική διείσδυση, χαρακτηριστικό του προϊόντος, καθώς και ισχυρή κατιονική δραστηριότητα στο διαχωρισμό της βρωμιάς.
2.    Σε φυσικές συνθήκες βακτήρια σχηματίζουν ένα biofilm, αυτό δεν παρατηρείται σε συνθήκες εργαστηρίου.
Το biofilm σχηματίζεται με ένα ή με πολλά είδη μικροοργανισμών. Η διαδικασία σχηματισμού πραγματοποιείται σε διάρκεια από μερικές ώρες έως μερικές ημέρες. Το παθογόνο βακτήριο, που προστατεύεται με ένα biofilm, αντέχει αντιβιοτική επίθεση 1.000 φορές πιο δυνατή από τη δόση που θεωρείται θανατηφόρα για ένα ελεύθερο μη προστατευμένο παθογόνο βακτήριο. Έτσι, το biofilm των παθογόνων προωθεί τη διάδοση αυτών και τη διατήρηση του παθογόνου περιβάλλοντος.
Εκτός της διαδικασίας καθαρισμού τα προϊόντα αυτά με τα ωφέλιμα βακτήρια εκκρίνουν ένζυμα που αποσυνθέτουν το biofilm των παθογόνων. Χωρίς την προστασία  του κατεστραμμένου biofilm οι παθογόνοι μικροοργανισμοί χάνουν την δύναμη τους, γίνονται εύκολη τροφή των ωφέλιμων βακτηριδίων και ο αριθμός τους μειώνεται φυσικά.
3.    Τα στάδια της διαδικασία λειτουργίας των συγκεκριμένων προϊόντων.
Η διαδικασία απεικονίζεται στο σχέδιο:

-        Από αριστερά, στο 1ο κομμάτι βλέπουμε μια βρώμικη επιφάνεια. Όπως φαίνεται και στο σχήμα η βρωμιά ποτέ δεν υπάρχει μόνο στην επιφάνεια οποιουδήποτε επιπέδου παρά εισχωρεί και στους μικροπόρους αυτής

-        Συνεχίζοντας στο 2ο κομμάτι βλέπουμε την ίδια επιφάνεια που μόλις έχει καθαριστεί από συμβατικά ή άλλα καθαριστικά. Η επιφάνεια είναι καθαρή, αλλά δυστυχώς τα στοιχεία των κοινών καθαριστικών δεν είναι σε θέση να εισχωρήσουν βαθιά μέσα στους μικροπόρους απομακρύνοντας εντελώς στοιχεία της εναπομείνουσας βρωμιάς (που μπορεί να είναι παθογόνα βακτήρια, αλλεργιογόνα στοιχεία κλπ) με αποτέλεσμα αυτά βαθμιαία να αρχίζουν την διαδικασία πολλαπλασιασμού που σημαίνει πως σε λίγη ώρα η επιφάνεια θα είναι και πάλι βρώμικη.

-        Στα επόμενα δύο σχέδια γίνεται αναπαράσταση της διαδικασίας καθαρισμού των προϊόντων Bioveil®. Στην αρχή είναι η ίδια βρώμικη επιφάνεια με τους πόρους γεμάτους βρωμιά και διάφορα μη θεμιτά στοιχεία για την υγιεινή του ανθρώπου (και κατ’ επέκταση κατοικίδιων κλπ).

-        Στο τελευταίο σχέδιο φαίνεται η αποτελεσματική και βαθιά διεργασία που επιτυγχάνεται με την χρήση των προϊόντων Bioveil®. Οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί χάρη στην μηχανική τους δράση έχουν διεισδύσει σε όλους τους μικροπόρους εκτοπίζοντας όλη την βρωμιά και απομακρύνοντάς την.

 

1.    Η ταχύτητα που μεγαλώνουν οι αποικίες των ωφέλιμων μικροοργανισμών είναι εξαιρετικά μεγάλη. Σε δύσκολες συνθήκες ένα βακτήριο δίνει περίπου 250.000 νέα σε μία ώρα, σε ευνοϊκές συνθήκες ένα βακτήριο μέσα σε μία ώρα μπορεί να δώσει μέχρι και 2.000.000 νέα βακτήρια! Οι ευνοϊκές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό των ωφέλιμων βακτηριδίων είναι η πολλή βρωμιά καθώς και η ζεστή και υγρή ατμόσφαιρα.

Αποτελέσματα από την χρήση των προϊόντων Bioveil®.

Μετά από μερικές συνεχόμενες χρήσεις των συγκεκριμένων καθαριστικών μπορούμε να μιλήσουμε για:

-        Αισθητή μείωση κλινικής λοίμωξης

-        Ισχυρό υγιές περιβάλλον σε οποιονδήποτε χώρο οι επιφάνειες του οποίου καθαρίστηκαν με τα συγκεκριμένα προϊόντα.

-        Αισθητή μείωση, έως και εξαφάνιση, επιβλαβών βακτηριδίων, μούχλας, διαφόρων λοιμώξεων

-        Βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήματος των ανθρώπων στους χώρους αυτούς.

-        Εξαφάνιση των δυσάρεστων οσμών.

-        Οι καθαριστές δεν επιβαρύνονται από την χρήση αυτών στην υγεία τους, ίσα ίσα έχουν οφέλη στο δέρμα, στο αναπνευστικό κλπ.

 

Η σύνθεση των προϊόντων της σειράς  Bioveil®.

Τα προϊόντα αυτά αποτελούνται από:

1.    Bacillus Subtilis 5 στελεχών

Ο συνδυασμός των στελεχών γίνεται βάσει του ζητήματος που πρέπει να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο προϊόν.

2.    Ένζυμα.

Τα συγκεκριμένα είναι ικανά να καταστρέψουν το biofilm των παθογόνων βακτηρίων.

3.    Συστατικό πλύσης το οποίο επιλέγεται βάσει των προβλημάτων που πρέπει να λύσει σε συγκεκριμένες επιφάνειες.

Η αποτελεσματικότητα των προϊόντων βασίζεται στην εξαιρετική τεχνολογία που εξασφαλίζει δράση τριών επιπέδων:

-        Βιοδιασπώμενα προϊόντα που καθαρίζουν, απολυμαίνουν και απολιπαίνουν την κάθε επιφάνεια

-        Στον εξαιρετικό ρόλο των ενζύμων που ξεχωρίζουν το biofilm των παθογόνων.

-        Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί (προβιοτικά, πρεβιοτικά) που εξαφανίζουν και την τελευταία μικροσκοπική βρωμιά. 

Η χρήση αυτών:

-        Τα προϊόντα είναι συμπυκνωμένα.

-        Για τον λόγο αυτό χρειάζονται αραίωση με ζεστό νερό πριν την χρήση. Η θερμοκρασία του νερού ποικίλει ανάλογα με το προϊόν, κάποια αραιώνονται σε ζεστό νερό θερμοκρασίας 36ο – 38οC περίπου και κάποια σε 42ο έως και 60οC.

-        Στην αραίωση πρώτα ετοιμάζεται το νερό και κατόπιν προσθέτουμε το προϊόν, αφού έχει ανακινηθεί πολύ καλά.

Τα προϊόντα διατηρούνται σε σκιερό μέρος καλά κλεισμένα.